Karbantartás
designed by gracom Menü
menu
Submenu
Top 10 brief list
Top 10
leglátogatottabb festmény:
Képtárban: 1111 kép.
Galériában: 49 kép.
Keresés:
Művész neve:

Alkotás címe vagy témája:

Ár:
Mai dátum:
Október 31, Szombat
Névnap:
Farkas
© DunapArt Galéria, 2006
Művészeink
Összesen:
282 művész

Dajka Nikolett Megnézem a képeit
Dajka Nikolett festőművész.

Született: 1985.10.14.

Iskolák:
- Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola
- Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar – vizuális nevelés műveltségi terület

Mesterek:
- Győrfy Klára - festő, művészpedagógus
- Lévai Ádám – grafikusművész
- Bálványos Huba - Munkácsy díjas grafikusművész
- Bakos Tamás – grafikusművész
- Preisinger Zsuzsa – festő
- Dr. Kardos Mária – keramikus
- Szabó György – szobrász

Technikák:
- olajfesték,
- olajpasztell,
- porpasztell,
- szén,
- grafit,
- tus,
- diófapác,
- aquarell

Gyermekkora óta gyakorolja és bővíti ismereteit, alkotótáborokban hasznosítja tudását (Délegyháza Művésztelep, Szálka Művésztelep), főiskolás kora óta fest olajjal.Festészetére az impresszionista stílus a jellemző.
Tudását a gyakorlatban továbbadja:
- 2009-2010. Gyermekek Háza Budapest - tanító – vizuális nevelés óra, kézműves foglalkozások, rajz szakkörök
- 2010-2011. Eötvös József Általános Iskola – tanító – vizuális nevelés óra

Csoportos kiállításai:
- 2000-2004. Tatabánya: Árpád Gimnázium
- 2004-2008. Budapest:Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar

Önálló előadás:
- 2008. Szálkai Művésztelep önálló képvetítés – Bálványos Huba előadásában

Dajka Nikolett:
„Behunyom a szemem, látom a színeket. Megfogom az ecsetet, belemártom a festékbe, és életre kelnek a formák. Irányítanak, a kezem pedig engedelmeskedik.
Amikor festek, akkor nem tervezek előre. Csak ülök a szobában, sétálok az úton, vagy felébredek álmomból, kinyitom a szemem reggel, és hirtelen színeket látok magam előtt, formákat, és érzem az olajfesték illatát. Olykor reménykedek, hogy az Ihlet akkor találjon rám, mikor elérhető távolságra vagyok a festékeimtől, ecsetektől... vagy csak kérem, hogy várja meg, míg hazaérek...
Azért festek, hogy adhassak. Impresszionista módon kiadom magamból az érzéseket, indulatokat, feszültséget, szerelmet, szeretetet, mindent, ami rámtör. Az alkotással tudom magamat a leginkább kifejezni.
Azután jön valaki, akinek megtetszenek az érzéseim, én pedig nekiadom. Hátha átéli azt, amit én akkor, vagy új intuíciók kelnek életre benne, ha ránéz, s hosszasan szemléli…”

Bakos Tamás – grafikusművész:
„Dajka Nikolett utazása
Alig pár évvel korábbi emlékeimet kell csak felidéznem, hogy Dajka Nikolett személyisége kirajzolódjon. Látom amint olajpasztellt tartó keze fürgén siklik a papír felett, szinte korcsolyázik kacskaringós nyomokat hagyva maga után. Egy újabb fa, és megint egy újabb fa. Gyermekeknek tartott órája is hasonló témához kapcsolódott. Csodafa, az én fám. Kitartása, amellyel konok módon ragaszkodott egy-egy kifejezéshez nem volt zavaró, ő akkor már úton volt, első lépéseit próbálgatta a személyes képi kifejezések terén. Az olajpasztell egymáshoz simuló, mosódó mozgó színes vonalai pedig egyre intenzívebb utazásra hívták. Egyik tollrajza is ezt a címet viseli: Utazás. Különös lények finom szövedék előtt lebegnek átlós irányba. Önmaguk felé és kifelé irányuló szárnyakat, karmokat vélünk látni. Talán a madár- lélek motívum sajátosan Dajka Nikoletti szimbolikája fogalmazódik meg, amely több munkáján is vissza-visszatér (Látomások, Földet érés, Madár). Rejtőzködő lények, sejtelmes asszociációk ők, mint ahogy az alkotó is ilyen értelemben ír munkamódszeréről: belső hangokra hallgat, impressziókra vár. Ezek a váratlan impressziók azonban nem véletlenszerűek, nem természet idegenek. Nagyon is megélt, átélt látványok lecsapódásai, amelynek formája lesz egyéni, Dajka Nikoletti. Fák, madarak, lepkék, növények sejtődnek, de általános jelentéseik az alkotóval összefonódó kapcsolatban egyedi jelentésekkel telítődnek. Sajátos az a formarend is, amely végeredményben közös szálra fűzi a képek egy részét. Újra és újra megjelenő hosszúkás levélformára emlékeztető karakterek épülnek Dajka Nikolett figuráiba. Számomra ez a sajátos alakuló stílus egyik döntő jegye. Zárt, de nyitásra készülődő forma ez, amely a csírázásnak növekedésnek, de egyben a titoknak is kifejező formája. Hol erőteljes növényi asszociációként jelenik meg (Zenére című kép), hol fák lombkoronájában, gyökérzetében érződő színes folt (Születés című kép). Tudálékos pszichológiai következtetéseket persze kár lenne itt levonni. Valószínű, hogy a művészt természeti formakarakterek tanulmányozása vezette eme jellegzetes stiláris elemhez, vagy egyszerűen a rajzoló kéz útvonala, amely körbeír területeket, felületeket. Meglehet mindkettő, tanulmányi tapasztalat és gesztus találkozása. Az egyszerű látványból ennek segítségével léphetünk viszont egy érzelmi rezdülésekkel teli világba. És egyben ez az a mozzanat, ami az alkotó és a néző számára élmény is lehet. Dajka Nikolett még utazik, technikákat, formákat keres sejtelmes megérzéseihez. Reméljük messze még a földet érés.”
*******************************************************************************
Nikolett Dajka artist


Born: 14.10.1985.

Schools:
- Árpád HighSchool and TeachingSecondarySchool
- Eötvös Lóránd Tudományegyetem TeaacherTraining College – visualeducationarea

Masters:

- KláraGyőrfy – professional artist, art teacher
- ÁdámLévai – graphic artist
- HubaBálványos – graphic artist with Munkácsy award
- TamásBakos – graphic artist
- ZsuzsaPreisinger – limner
- Dr. MáriaKardos – ceramist
- GyörgySzabó - sculptor

Techniques:

- oil painting,
- oil pastel,
- powder pastel,
- coal,
- graphite,
- ink,
- nut-wood mordent,
- aquarelle,


Sincehischildhoodsheuse and expendherskills, sheutilizeherknowledgeinCreativecamps (Délegyháza Art Camp, Szálka Art Camp), and shepaintsoilsince college. Herstyle of painting is typicallyImpressionist.

Shepassherknowledgetoothers:
- 2009-2010. Gyermekek Háza Budapest - Teacher – visualeducationclass, handcrafting, drawingclass
- 2010-2011. Eötvös József PrimarySchool – Teacher – visualeducationclass

Group Exhibitions :
- 2000-2004. Tatabánya: Árpád HighSchool
- 2004-2008. Budapest: Eötvös Lóránd Science University

PrivateExhibitions:
- 2008. Szálka Art Camp: image projection – performedby Huba Bálványos


NikolettDajka:

„As I close my eyes, I see the colors. I take the paintbrush, plunge into the paint and shapes come to life. They lead me, and my hand obeys.
Whenever I start painting, I never make plans. I just sit in my bedroom, walk on the street, or wake up from my dream, open my eyes in the morning and suddenly I can see the colors and shapes in from of me, and I can feel the smell of oil painting. I always hope that inspiration finds me, when I have my painting gear with me, or that it will not leave me until I get home.
I paint to be able to give. With the help of paintings, I can express my feelings, emotions, tension, love and everything in an impressionistic way. This is the best way to express myself.
After that, there comes somebody, who falls in love with my emotion, so I give it to them. Maybe, they will be able to experience what I did feel, or new intuitions will awake, as they stare at the painting for long….”

TamásBakos, graphic artist:

„The journey of NikolettDajka

I need to go back only a few years in my memory to clearly visualize the personality of NikolettDajka. I still can see her hand swiftly running around on the paper while holding oil pastel, like spinning along to explore the whole space given by the paper.
One more tree, and one more tree again. Her arts lesson for children was mainly about this topic. Mysterious tree, the tree of mine. Her persistence, that helped her to stick to some of her individual ideas, absolutely did not draw her back, she has been on her special way to express herself in the world of painting and imagination.
The mixture of dynamic colors and lines led to an even more sparkling journey. One of her pen-sketch reminds us to this adventure with its name of Journey. Strange creatures are floating on a soft, silk curtain following the waves of imagination. Their weird claws point at themselves while also ready to attack anything outside their world. Maybe it reflects the unique bird-soul pattern of Nikolett’s symbolism which comes back in many of her works (Visions, Landing, Bird). These hiding creatures with their mysterious associations are – as their creator says – born from impressions, led by inner voices. These stunning impressions are never random, only alienated from nature. The pictures are real, deeply sensed fantasies, providing the source for the unique art of NikolettDajka.
The general meanings and simple feelings connected to trees, birds, butterflies and plants gain special power and complete understanding as intertwining with the painter’s personality. Most of the pictures have a special style of patterns which connect them to each other. Among her creatures, we often find characters resembling shapes of long leaves that appear in many of her paintings. In my view, this is one of the key elements of developing a unique style of art. Like a seed that goes along the road becoming a great plant from weak sprout with its all secrets and mystery. Sometimes it appears in the form of flower-associations (painting called Dance away), sometimes it shows up as colorful blurs on the crown or roots of a tree (painting called Birth).
However, it would be pointless, to draw pedantic conclusions. This typical, specific style she uses is most likely the result of studying the features and shapes of pure nature with all its magical characters that enchanted her, or maybe it’s simply her drawing hand enjoying freedom on the paper. Perhaps both of them, it is the connection between gestures and experiences of art. Anyway, this is what helps us enter a mysterious world full of emotions and feelings while we stare at a simple painting. And this is the delightful moment for both the painter and her audience.
NikolettDajka has been on her way, looking for new shapes and techniques to express her mysterious feelings. We hope the highest peaks of her art are yet to come. ”

Footer Footer
Magunkról Képtár Galériánk képei Kiállítások Művészeink Vásárlás Üzleti ajánlat Kapcsolat Egyéb  
azonosító:
jelszó: