Karbantartás
designed by gracom Menü
menu
Submenu
Top 10 brief list
Top 10
leglátogatottabb festmény:
Képtárban: 1117 kép.
Galériában: 49 kép.
Keresés:
Művész neve:

Alkotás címe vagy témája:

Ár:
Mai dátum:
Szeptember 26, Szombat
Névnap:
Jusztina
© DunapArt Galéria, 2006
Művészeink
Összesen:
282 művész

Máthé Zsuzsa.Megnézem a képeit
Máthé Zsuzsa festőművész.

Máthé Zsuzsa két éves volt mikor édesapja, egy kiküldetésből hazatérve golyóstollat hozott neki ajándékba. A golyóstoll olyan eszköz, amelynek nyoma nem kitörölhető, ezért a vonalat már elsőre helyesen kell meghúzni. Így megkezdődött képzőművészeti oktatása.
Általános iskolában középiskolai rajz és művészettörténet szakkörökre járt, különbőzű tárgyakat, mint a művészeti anatómiát sajátítva el így.
Középiskolás korában a közismert Ferenczy Kör rajz és a közeli Képzőművészeti Főiskola szobrász-modellező óráit látogatta.
Az érettségit követően nyomdaipari szakmunkásképzőben kitanulta a nyomdai retusőr szakmát, elsajátítva ezzel az additív és szubtraktív színkeverés szabályait és egyéb ismereteket, amelyek valakit szakmája értő alkotójává teszik.
20 évesen, 1984-ben nyílik meg első önálló kiállítása, az Innen és Túl Kapuja címmel.
Ugyanebben az időben csatlakozik az akkor alakuló Duna Körhöz, a kor legmeghatározóbb környezet¬védelmi szerveződéséhez, amely a dunai vízlépcső megépítését ellenzi. E tettével előkelő helyet szerez magának a még kommunista Magyarország feketelistáján.
Annak ellenére, hogy feketelistás, és a belügyminisz¬tériumi ügynökök mindennapos látogatói kiállításainak, minden következő évben újabb önálló kiállítása látható Visszavont ígéretek (1985), A képzelt beteg (1987), Hajótörés (1987) és egy közös kiállítás a világhírű zongorista, Cziffra György mesterkurzusán.
Feltépetten érkező levelei, lehallgatott telefon¬beszélgetései és az egyre elviselhetetlenebbé váló körülmények hatására, a rendszer elleni tiltakozását kifejezendő 1988 elején elhagyja az országot.
Miután megtanulta az ország nyelvét, 1990-ben felvételt nyer a világhírű Bezalel Művészeti és Formatervezési Akadémiára.
Ma, miután a világ különböző pontjait bejárva különböző területeken és szakmákban kipróbálta magát, Magyarországon élve alkot ismét.
************************************************************
Ars poetica.

Az embereket meg kell szólítanunk, hogy kommunikálhassunk velük, és ahhoz, hogy a szemlélő hajlandó legyen odafigyelni az üzenetre, esztétikára van szükség. Árnyék nélkül nincs fény és fény nélkül sincs árnyék. Itt fény az esztétika, az árnyék pedig annak hiánya. Az esztétikát nem lehet száműzni, de nem lehet a mondanivalónkat azzal elárasztani sem, mert ha a műalkotásban nincs meg mind a „fény”, mind az „árnyék”, akkor az életben meglevő feszültség elsikkad, és az üzenet elsekélyesedik.
Ahogy a reneszánsz a realizmus művészete volt, saját stílusom, a transzrealizmus (melynek jelentése: „a realizmuson túl”) a tárgyi valóságon túli lényeget, a ténylegességet mutatja meg. József Attila, a transzrealizmus ihletője ezt így fogalmazta meg Thomas Mann üdvözlésére című versében: „Az igazat mondd, ne csak a valódit”. Az „igazat” akarom bemutatni, nem a tárgyi valóságot. Arra van talán a festészetnél „hűbb” médium is.
A transzrealizmusban a stílus nem köthet meg abban, hogy kifejezzük a lényegi valóságot. Innen a stílusok keveredése, gyakran egyazon alkotáson belül is, hiszen a stílusok önmagukban is kifejező erővel bírnak, és kommunikációs eszközként szolgálnak.
Korunk képzőművészetének feladata befogadni és integrálni a mai világot, annak minden elemével együtt. Hogy a mobiltelefon, a reklámok, a műholdas internet és még sok más is mai világ része, jól ismert és befejezett tény. Nem érdemes tiltakozni ellene, manifesztummá tenni vagy „felhívni rá a figyelmet” – már rég megértettük. Ma, 2009-ben ez a mi életünk, nem kevésbé, mint ahogy a régi idők emberének is volt egy őt körülvevő világa, amit természetesként megörökített. Ezt a mai világot kell nem a tiltakozás művészetének, hanem az élettel harmóniában élő művészetnek az eszközeivel, a klasszikus művészetek szintjén kommunikálnunk az embereknek olyan minőségben és szinten, ahogy azt annak idején a képzőművészet klasszikusai tették. Ha nem is teljesen ugyanazokkal az eszközökkel, de nem kevésbé maradandót kell adni – erről, a mai életről.
************************************************************
Biography, Zsuzsa Mathe.

She was two years old when her father, returning from a business trip in Switzerland brought her a ballpoint pen as a present. Ballpoint is a tool that can not be erased and thus one must be able to draw a line right the first time over. Thus her education in fine art begun.
At primary school she attended high-school drawing classes and art history. She was advised on various subjects such as anatomy and the likes.
At high school she attended to the prestigious Ferenczy Circle, a highly esteemed class on drawing and modeling for the nearby Academy of Fine Arts.
After graduating high school she attended and graduated a special collage on print shop work, thus learning the basics of additive and subtractive coloring and all other details that makes one a fine print-shop retoucher.
She was 20 when, in 1984 when her first exhibit, The Gate Between Within and Beyond opened.
At the same time she got involved in Duna Circle, an alternative environmental protection group opposing a water-dam over the river Danube. This, later earned her a high spot on the blacklists of then still Communist Hungary.
Despite being blacklisted and secret agents were regular visitors the following years each brought feature exhibits Withdrawn Promises (1985), Le Malade Imaginaire (1987), Shipwreck (1987) and a joint exhibit with the master course of world-known concert pianist George Cziffra.
As her mail was torn, telephone eavesdropped and conditions became unbearable to express her disagreement with the regime she left Hungary in early 1988.
Having learned the local language in 1990 she was accepted to the world-famous Bezalel Academy of Art and Design.
Today, after adventuring around the world trying herself in various fields and professions she is back in Hungary, painting again.
************************************************************
Just as Renaissance was the art of Realism, Transrealism (meaning „beyond what is real”) shows the actuality beyond the physical reality. Attila Jozsef, a great Hungarian poet who inspired Transrealism wrote in his poem, Welcome to Thomas Mann (1937)

"... You know this well: the poet never lies,
The real is not enough; through its disguise
Tell us the truth which fills the mind with light
Because, without each other, all is night. …”

I want to show the “truth” not the physical reality. There exist more “faithful” media to accomplish that.
In Transrealism, style can not be binding to express the essential reality. Hence comes the mixing of styles, even within the same one artwork, for a style in itself have a force of expression and serve as a tool of communication.
Man must be addressed so as to communicate to one, and to gain one’s willingness to listen to the message one needs aesthetics. There is no shadow without light and no light without a shadow. Here aesthetics is light and shadow is the lack of such. Aesthetics can not be exiled but our message can not be flooded with it either because if a piece of art does not include both “light” and “shadow” then the potential in life fades away and the message becomes shallow.
The task of today’s fine art is to take in and integrate today’s world with all of its elements. That cell phones, advertisements, satellite internet and many other things are part of today’s world is a well-known and accomplished fact. There is no point in protesting against it, turning it into a manifesto or “calling it into one’s attention” – we have known it for a long time.
Today, at the beginning of the 21st century this is our life, not less than man of old times had his own surrounding life that was than captured as natural. This, today’s world must be communicated not with the art of protest but with the tools of art in harmony with life to man in a quality and level that was done by the classical masters of fine art in their time. If not with the same tools, but not less immortal must be given about today’s life.
Footer Footer
Magunkról Képtár Galériánk képei Kiállítások Művészeink Vásárlás Üzleti ajánlat Kapcsolat Egyéb  
azonosító:
jelszó: